Vår politik – Abort

För S-kvinnor är kvinnans rätt till abort en självklarhet. Bara kvinnan själv kan fatta detta beslut. Kvinnans rätt till sin egen kropp är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv. S-kvinnor tar strid för aborträtten genom att aktivt förespråka sexualupplysning, preventivmedel samt säkra och fria aborter.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO dog 47 000 kvinnor och flickor runt om i världen i samband med osäkra aborter år 2008.

Rätten till abort i Sverige

År 1975 infördes fri abort till och med 18:e graviditetsveckan i Sverige, men de senaste åren har allt fler krafter försökt att inskränka och undergräva den svenska aborträtten.

Sverigedemokraterna vill till exempel sänka gränsen för abort till att bara gälla till graviditetsvecka 12. Kristdemokraterna har pratat om en nollvision i abortfrågan.

Samtidigt ser vi en mer smygande kamp för att undergräva aborträtten av ?Ja till livet?-rörelser. Med förslag om samvetsklausul för barnmorskor, en rätt att på etiska eller religiösa grunder säga nej till att utföra abort, för de en juridisk kamp mot flera landsting.

I länder där samvetsklausul införts ser vi att det är en farlig väg att gå. Det försvårar för den enskilda kvinnan att få abort, ökar skambeläggandet och är ofta bara första steget för att försämra aborträtten.

Rätten till abort i EU

Aborträtten ifrågasätts idag i flera länder i EU. Abortförbud finns i Polen, Irland och Malta. Flera länder har antagit eller är på väg att anta striktare abortlagar eller till och med förbjuda abort. Ett gemensamt arbete för aborträtten är en av S-kvinnors viktigaste uppdrag i EU-samarbetet.

facebook Twitter Email