Valberedningens förslag till S-kvinnors kongress 2017

S-KVINNORS VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL VAL VID S-KVINNORS KONGRESS 2017 Förbundsstyrelse, ledamöter 4 år: Hillevi Larsson, Skåne (omval) Susanne Dufvenberg, Västerbotten (nyval) Lena Josefsson, Stockholms stad (nyval) Yvonne Karlén, Dalarna (nyval) Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg (nyval) Förbundsstyrelse, ersättare 2 år: Nina Unesi, Stockholms län (omval) Anna Fernebro, Skåne (nyval) Marita Meetz, Norrbotten (nyval) Tara Twana,…

Läs mer

Stora fördelar med ny Jämställdhetsmyndighet

Den nya myndigheten för jämställdhet ska inte börja från noll, den kompetens som redan finns ska självklart tas tillvara. Den här satsningen kommer att göra skillnad i kampen för jämställdhet, skriver Carina Ohlsson, S-kvinnor, i en replik.

Nästa år får Sverige en ny Jämställdhetsmyndighet. Det är ett välkommet beslut, vi är många inom kvinnorörelsen som länge kämpat för att den här ska bli verklighet. Det svenska jämställdhetsarbetet ligger i framkant, men det har länge varit för splittrat och saknat samordning och styrning. Den nya myndigheten kommer att förenkla uppföljning, jämförelser, tillgänglighet, transparens,…

Läs mer

S-kvinnor i Almedalen

Den 2–9 juli deltar S-kvinnor på Almedalsveckan i Visby på Gotland, där vi arrangerar både ett eget seminarium och ett mingel. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltar också i flera seminarier, bland annat om föräldraförsäkringen, förortsfeminism och asyllagstiftningen.

Måndag 3 juli, 09.00-09.45 EU:s nya asyllagstiftning – vilket skydd och stöd finns för barn på flykt? S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltar. Måndag 3 juli, 11.00-11.45 Red vs. Blue om hedersfrågor S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltar. Måndag 3 juli, 12.30-13.15 Bostad först – livet efter skyddat boende S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltar. Måndag 3 juli,…

Läs mer

”Varannan damernas” har ritat om den politiska kartan

Nu ger forskningen tydligt stöd för att könskvotering fungerar som metod för att både öka representationen och dessutom höja kompetensen. Sedan ”varannan damernas” infördes har det varit otänkbart med ojämn könsfördelning i en svensk regering, och intresset är stort i andra länder för det svenska arbetet, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson (S), krönikör i tidningen Feministiskt Perspektiv.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 8 juni 2017. Hur påverkas kompetensen av kvotering? Det har forskare från Stockholms och Uppsala Universitet tittat närmre på. Nyligen presenterade de sin rapport Könskvotering, kompetens och karriär. Kvotering är en reform som ofta möter motstånd, men den har samtidigt ofta setts som ett nödvändigt ont och genom tiderna har det…

Läs mer

Höjer kvotering kompetensen?

Hur påverkas kompetensen på ledande positioner av kvotering? Det var temat för dagens seminarium hos SNS, där S-kvinnors arbete för "Varannan damernas" var en viktig utgångspunkt.

Hela seminariet kan ses på här på SNS Play. Här hittar du hela rapporten. Rapporten ”Könskvotering, kompetens och karriär” presenterades, som studerat resultaten av Socialdemokraternas reform Varannan Damernas som infördes 1994, efter lång påtryckning och hårt arbete från S-kvinnor. Rapporten visar tydligt att kompetens inte gått förlorad, tvärtom har den som helhet ökat för både…

Läs mer
facebook Twitter Email