Vår politik – Bostad

Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. En offensiv bostadspolitik är särskilt viktigt för kvinnor, som generellt sett har lägre inkomst än män och ofta ett omsorgsansvar. Att det finns tillgång till hyresrätter med rimlig hyra är av stor betydelse för både rörligheten på arbetsmarknaden och för ungdomars och kvinnors rätt till ett eget boende.

 

facebook Twitter Email