Vår politik – Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen finns till för att barn ska få en trygg start i livet och kunna få en nära relation till båda föräldrarna. Den ska också göra det möjligt för både mammor och pappor att kombinera arbete med familjeansvar.

I Sverige är föräldraförsäkringen väl utbyggd och betalas ut i 480 dagar. På papperet är den individuell, men i praktiken är endast 90 dagar reserverade för vardera förälder. Övriga dagar kan föräldrarna fritt överlåta till varandra.

I dag tar mammor ut 74 procent av alla föräldradagar. Under barnens första två år tar mammor ut hela 90 procent av dagarna. Det ger kvinnor sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

En jämställd föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen är någonting samhället har beslutat om gemensamt och betalar för gemensamt. Vi har därför ett gemensamt ansvar för dess konsekvenser. När vi märker att systemet leder till ojämställdhet måste vi reagera.

Idag vet vi att en jämställd föräldraförsäkring är en nyckel till ett jämställt arbetsliv och familjeliv. Därför ska föräldraförsäkringen bygga på individprincipen.

facebook Twitter Email