Vår politik – HBT

Varje människa ska kunna leva det liv hen önskar och inte begränsas av t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, kulturell eller religiös bakgrund.

S-kvinnor arbetar för att bryta könsnormerna i samhället. Utbildning är vårt viktigaste verktyg. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av förskolans och skolans verksamhet.

S-kvinnor vill befria kärleken. När heteronormen och normen om kärnfamiljen luckras upp blomstrar en mångfald av familjer.

Vid adoption är reglerna ojämlika mellan heterosexuella och samkönade par. Där krävs ett aktivt arbete för att underlätta för HBT-adoptioner.

S-kvinnor vill att föräldraförsäkringen individualiseras så att varje förälder får rätt till sina dagar, den måste också anpassas till stjärnfamiljer.

Situationen för HBT-personer i världen skrämmer. I många länder kränks HBT-personers rättigheter systematiskt. Vårt internationella engagemang är avgörande för att vända utvecklingen.

Ladda ner vykortet ”Befria Kärleken

 

facebook Twitter Email