Vår politik – Integration/Kvinnors migration

Kvinnor på flykt

I krig och på flykt är det tydligare än någonsin att världen inte är jämställd. Kvinnor och barn utsätts för brutala övergrepp som sexuella trakasserier, våldtäkter och blir handelsvaror som fråntas sitt människovärde. För att uppmärksamma dessa problem lyfter S-kvinnor, genom en humanitär front för kvinnor på flykt, jämställdhetspolitiska och feministiska aspekter på migrationspolitiken.

S-kvinnor vill se fler säkra och lagliga vägar till Sverige och Europa. Vi förespråkar därför rätt till familjeanknytning och permanenta uppehållstillstånd.

Stärk kvinnors ställning i asylprocessen

Alla kvinnor ska ha rätt till egna asylskäl och rätt till en separat asylutredning, med ett eget kvinnligt juridiskt ombud. Tvåårsregeln, som gäller för kvinnor som fått uppehållstillstånd i samband med äktenskap, bör ses över.

Möt nyanlända kvinnors behov av kunskap och kompetens

Insatser för nyanlända kvinnor i form av till exempel samhällsorientering, språkutbildning och validering ska ges hög prioritet och utformas efter nyanlända kvinnors skiftande behov.

 

facebook Twitter Email