Vår politik – Jämställdhet

För S-kvinnor handlar feminism och jämställdhet om kampen för kvinnors lika rättigheter; varje kvinnas makt att forma sitt eget liv.

Vår feminism handlar också om att utmana och förändra hela det samhälle, som under sekler har styrts och dominerats av män. Inom varje politikområde finns det plats för feministiska perspektiv.

S-kvinnor ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Men S-kvinnor riktar också ljuset mot andra maktordningar och mot andra typer av diskriminering. S-kvinnors mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. S-kvinnor vill grunda ett samhälle på demokratins ideal och på alla människors lika värde.

 

facebook Twitter Email