Forum jämställdhet

06 Feb - 08 Feb KL: 9:00 - 16:00

S-kvinnor deltar vid Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens. Här möts förtroendevalda, chefer och experter i offentliga verksamheter, näringsliv och fackliga organisationer.

I år hålls Forum Jämställdhet i Karlstad 6 till 7 februari.

För mer information och anmälan: forumjamstalldhet.se

facebook Twitter Email