Vår politik – Kunskap och utbildning

Satsa på skola och högskola

Ett jämlikt och jämställt utbildningssystem är grunden för kvinnors frihet. Därför vill S-kvinnor satsa på skolan. Alla barn i grundskolan ska nå målen och alla ungdomar ska lyckas ta gymnasieexamen allra senast vid 25 års ålder. Alla program på gymnasiet ska ge grundläggande behörighet och alla som vill och är behöriga ska kunna studera på yrkeshögskolan eller högskolan. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att göra forskarkarriär.

Stärk kvinnors möjlighet till utbildning mitt i livet

S-kvinnor vill se kraftfulla satsningar på vuxenutbildning och folkbildning. Många kvinnor söker kunskap mitt i livet. Stora kvinnoyrken, inom t.ex. skola, vård och omsorg, behöver mer kompetensutveckling. Sfi-undervisning och annan utbildning för nyanlända ska anpassas efter kvinnors villkor och behov.

 

facebook Twitter Email