Vår politik – Kvinnofrid och barnfrid

Grundläggande är varje människas rätt till sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, prostitution och sexslavhandel är den yttersta konsekvensen av det ojämställda samhället.

Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor i alla kommuner

S-kvinnor vill att varje kommun tar fram handlingsprogram för hur våld mot kvinnor, oavsett ålder, och barn kan förebyggas och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn säkras. Kommunernas stöd till kvinnojourerna ska vara likvärdigt och långsiktigt i alla kommuner.

Bekämpa prostitution och människohandel – var det än sker

Mellan 600 000 och 2 miljoner personer över hela världen faller varje år offer för människohandel. Detta kräver en fortsatt kraftfull politik till skydd för dem som på olika sätt har utnyttjats. S-kvinnor driver krav på förbud mot sexköp i hela EU. S-kvinnor vill också att den svenska sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands.

 

facebook Twitter Email