Vår politik – Äldre

Stärk den ekonomiska tryggheten för äldre kvinnor

En stor grupp äldre kvinnor har mycket låg pension eller bara garantipension. Den relativa fattigdomen bland äldre kvinnor växer. Åtgärder krävs för att motverka växande klyftor och fattigdom.

Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen

S-kvinnor vill se mer resurser, kompetensutveckling och bättre bemanning i äldreomsorgen. Det behövs en långsiktig kvalitetsplan för svensk äldreomsorg.

 

facebook Twitter Email