Vår politik – Mänskliga rättigheter

Demokratins principer och de mänskliga fri- och rättigheterna är universella. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor samt FN:s barnkonvention om barnets rättigheter är två viktiga dokument i arbetet med kvinnor och barns mänskliga rättigheter. En majoritet av världens länder har antagit konventionerna, men det behövs en bättre uppföljning av den praktiska tillämpningen. I många länder vill man inte inse att även kvinnor ska innefattas i kampen för mänskliga rättigheter.

Våld mot kvinnor är ett exempel på en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Minst en tredjedel av världens kvinnor utsätts för hot och våld i form av t.ex. misshandel, våldtäkter, sexuella trakasserier, könsstympning, hedersmord och prostitution.

 

facebook Twitter Email