Morgonbris

Läs i vårt Arkiv

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning. Här hittar du nyheter, aktuella debatter, politik, samhällsfrågor och kultur ur ett jämställdhetspolitiskt perspektiv. Tidningen kommer ut fyra gånger/år i en upplaga om 10 000 exemplar.

Prenumerera eller köp lösnummer

En årsprenumeration kostar 150 kronor och lösnummer 40 kr/st. För kvinnoklubbar är förbeställda exemplar gratis, endast portokostnad tillkommer.

För prenumeration kontakta:
Elias Saavedra, [email protected]

För lösnummer kontakta:
Kajsa Jansson, [email protected]

Tfn 08-700 26 00 (vxl)

Redaktion

Redaktör: Maria Persson
Telefon: 08-700 27 26
Mobil: 070-616 98 69
E-post: [email protected]
Ansvarig utgivare: Susanne Andersson
Layout och produktion: Kerstin Stickler
Tryck: Exakta Printing

Utgivningsplan 2017
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum
Nr 1 18 januari 24 februari
Nr 2 15 mars 21 april
Nr 3 16 augusti 22 september
Nr 4 25 oktober 1 december
Historia

Morgonbris startades redan 1904 av Kvinnornas samarbetsorgan. Tidningens första redaktörer var Anna Sterky och Maria Sandel. Den övertogs av de socialdemokratiska kvinnorna 1907. Sedan 1920, när det socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades, har den varit i förbundets ägo. Allt sedan starten har Morgonbris haft en av huvudrollerna i det socialdemokratiska kvinnoförbundet – som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna.

Genom historien har Morgonbris drivit många frågor som fått den att höras i samhällsdebatten: Kampen för kvinnlig rösträtt, mot den framväxande nazismen och fascismen i 1920- och 30-talets Europa, mot svenska atomvapen på 50-talet, könsrollsdebatten och familjepolitiska reformer på 70-talet, föräldraförsäkringen och rätten till heltid på 90-talet och 2000-talet.

facebook Twitter Email