Studier

Studier är en viktig del av S-kvinnors verksamhet och bedrivs på både lokal, regional och nationell nivå.

Klubbnivå

På lokal nivå har S-kvinnors klubbar möjlighet att genomföra många olika utbildningar, bland annat:

Funktionsutbildning om vad som ingår i rollen som ordförande, kassör, sekreterare, valberedare och studieledare.

Studiecirklar är bra klubbverksamheter och verktyg i arbetet för ett jämställt samhälle. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse. Tillsammans med ABF kan klubbar anordna studiecirklar. Kontakta din lokala ABF-avdelning för att komma igång med en studiecirkel och få information om vilket stöd ni kan få.

Distriktsnivå

På regional nivå ansvarar distriktens studieledare för att genomföra Steg 1-utbildningar för medlemmarna inom distriktet. Utbildningen hålls utifrån det material som förbundet tagit fram och innehåller bland annat information om:

 • S-kvinnors organisation.
 • S-kvinnors politiska program.
 • S-kvinnors historia.
 • Kvinnors frigörelse ur ett historiskt perspektiv.

Hör gärna av dig till distriktets ordförande för mer information om Steg 1-utbildningen.

Förbundsnivå

På nationell nivå genomför S-kvinnors förbund Steg 2-utbildningar och ledarskapsutbildningar.

Steg 2-utbildning

Utbildning för medlemmar som gått Steg 1. (Respektive distrikt utser vem från dem som får gå.) Utbildningen innehåller bland annat övningar och information om:

 • Presentationsövning.
 • Maktstrategier/Rollspel om härskarteknikerna.
 • Föräldraförsäkringen.
 • Synas, påverka och förändra.
 • Sociala medier och lokalt mediearbete.

Steg 2-utbildningen hålls i Stockholm vid två tillfällen per år.

Ledarskapsutbildning

Utbildning för medlemmar som gått Steg 1 och 2 (Medlem ansöker själv till utbildningen.)

Mål och innehåll:

 • Stärka kvinnor till ledande positioner.
 • Stärka och bibehålla S-kvinnors frågor i den politiska rollen.
 • Ledarskapsprofil.
 • Framträdandetekniker.
 • Verkstad av den feministiska politiken.
 • Medieträning.
 • Politiskt arbete, i opposition, majoritet, minoritet.

Ledarskapsutbildningen är två internattillfällen med mellanliggande hemuppgifter.

facebook Twitter Email