Studier

Studier är en viktig del av S-kvinnors verksamhet. Här hittar du vår studieplan.

S-kvinnors studieplan 2016-2017
  • Stödja distrikten i introduktionsutbildning med material.
  • Stödja distrikten med regionala maktmingel, i form av tips på föreläsare m.m.
  • Utbilda 2 studieledare/handledare per distrikt.
  • Skapa ett nätverk för studieledare på sociala medier.
  • Erbjuda Steg 2-utbildning för medlemmar som genomgått Steg 1-utbildning på distriktsnivå. Distrikten ansvarar för att prioritera vilka medlemmar som ska gå Steg 2, kursen hålls i Stockholm.
  • Erbjuda ledarutbildning för 26 personer.
Starta studiecirkel

Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse. Studiecirklar är bra klubbverksamheter och verktyg i arbetet för ett jämställt samhälle. Tillsammans med ABF kan klubbar anordna studiecirklar och få ekonomiskt stöd för kostnaderna. Kontakta din lokala ABF-avdelning för att komma igång med en studiecirkel!

facebook Twitter Email