Vår politik – Miljö

Feministisk miljöpolitik – för jämställdhet och rättvisa

S-kvinnor vill se en miljöpolitik som utgår från kvinnors intressen och livsvillkor. Miljöpolitiken ska gå hand i hand med en politik för välfärd, jämlikhet och jämställdhet. Investeringar i goda bostäder och kollektivtrafik är exempel på hur miljöpolitik och välfärdspolitik kan gå hand i hand.

Satsa på hållbara samhällen och levande landsbygd

S-kvinnor vill se en kraftfull investeringssatsning för hållbara och trygga samhällen och en levande landsbygd. Segregationen ska brytas. Bebyggelsen ska vara både vacker och energismart. En bra infrastruktur, gångvägar, cykelvägar och en hållbar kollektivtrafik i hela landet ska öka kvinnors och barns räckvidd och rörlighet. Natur och grönområden ska finnas nära.

Avveckla kärnkraften och utveckla förnybar energi

Kärnkraften ska avvecklas och ersättas med förnybar energi. En avvecklingsplan för kärnkraften bör tas fram. Kraftfulla offentliga investeringar ska utveckla förnybar energi och energieffektiva lösningar, till gagn för miljö och klimat.

Främja en hållbar konsumtion och en varsam livsstil

Välstånd och livskvalitet kan utvecklas utan stora ekologiska fotavtryck. Kvinnor lever redan idag med mindre miljöpåverkan än män. Mer satsningar på kultur, välfärd och fritid istället för materiell konsumtion förenar välfärd med god miljö.

 

facebook Twitter Email