S-kvinnors kongress 18-20 augusti

Den 18-20 augusti 2017 håller S-kvinnor kongress, denna gång i Karlstad. Kongressen är vårt högsta beslutande organ som samlar 100 ombud från hela landet för att fatta beslut om den politiska inriktningen för de kommande två åren.

Årets kongress arrangeras av S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Värmland. Nedan kan du ta del av programmet och alla handlingar till kongressen. Program Motioner och utlåtanden 2017 Politiskt program 2017 Stadgar 2017 Arbetsbok 2017 Verksamhetsberättelser 2015 och 2016 Motionsuppföljning Valberedningens förslag    

Läs mer

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Publicerad i Aftonbladet 12 augusti  2017. I dag arrangeras den allra första konferensen i Sverige som handlar om förmedling av surrogatmödrar. Konferensen anordnas av en australiensisk organisation och vänder sig till svenskar som vill köpa andra kvinnors graviditeter. Mässan samlar aktörer från den internationella surrogatindustrin, såsom agenturer och kliniker, som erbjuder potentiella kunder information om…

Läs mer

Krav på jämställdhet som alla borde driva

De yttersta konsekvenserna av att vi lever i ett ojämställt samhälle, är det hat, hot och våld som riktas mot kvinnor. Vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet men vi är inte framme.

Lokal artikel i Barometern, 5 augusti 2017* Ojämställdheten skapar en grogrund för det hat kvinnor möter, inte minst de kvinnor som vågar synas och höras. Att ha makt eller att vara offentlig som kvinna innebär alltid risker. En som mött enorma mängder kvinnohat är handbollsspelaren Linnéa Claeson. Hon har bestämt sig för att våga, för…

Läs mer

Jämställdhet måste inkludera alla

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson skriver tillsammans med Esme Güler om utmaningarna med och behovet av att inkludera alla kvinnor i jämställdhetsarbetet. Att skapa trygga och attraktiva förorter är en fråga som ofta uppmärksammas, men för lite görs för att lösa det. För kvinnor blir otryggheten ofta extra tydlig. I till exempel Husby, Tensta och Rinkeby…

Läs mer

Rättvisereformer behövs 
– för barnens skull

Jämlika barn leka bäst! S-kvinnor och Unga Örnar skriver tillsammans i ETC om alla barns rätt till en sommar fylld av glädje, till inflytande och framtidstro, till en lika god start i livet. I år är eleverna lediga tio veckor i sträck under sommaren. Sommaren är för många familjer den bästa tiden på hela året….

Läs mer
facebook Twitter Email