#Metoo visar att alla bär ett ansvar

En samtyckeslag är ingen quick fix, men den sänder ut viktiga signaler. Sexuella relationer ska alltid bygga på frivillighet – och det ska avspegla sig i lagstiftningen, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson i en replik till Maria Abrahamsson (M).

Publicerad i Expressen 2 november 2017.

Läs mer

Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

När en surrogatförmedling i Sverige nu öppet arrangerar möten i Göteborg för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne?

Publicerad i Göteborgsposten 28 oktober 2017.

Läs mer

Lena Ag blir GD för nya Jämställdhetsmyndigheten

S-kvinnor gratulerar Lena Ag, som idag utsetts till ny generaldirektör för Sveriges nya jämställdhet som ska inleda sitt arbete 1 januari 2018.

Läs mer

Systerskap att stärka varandra

Senaste dagarna har miljontals flickor och kvinnor världen över ställt sig upp för att gemensamt visa på omfattningen när det gäller sexuella övergrepp”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, som menar att #metoo stärker beslutsfattare att ge frågorna det värde de förtjänar, och upprepar krav som snart 100-åriga S-kvinnor driver för att åstadkomma förändring.

Krönika i tidningen Feministiskt Perspektiv, 26 oktober 2017

Läs mer

FN-dagen – 24 oktober

I dag firar vi FN-dagen! Kvinnokampen kan bara vinnas genom internationellt samarbete med andra organisationer och civilsamhällen. FN är ett viktigt verktyg i kampen för alla kvinnors mänskliga rättigheter.

Det är avgörande att FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet har en jämn representation av kvinnor och män. Genusrådgivare måste finnas med på utlandsmissioner, i flyktingläger och i processer för att återuppbygga samhällen.

Läs mer
facebook Twitter Email