Vi ska stifta lag om samtycke

Sex ska vara frivilligt. Annars ska det vara olagligt. Det ska inte längre krävas våld eller hot för att dömas för våldtäkt. Fler handlingar kommer att ses som våldtäkt. Det berättade Statsminister Stefan Löfven i helgen i sitt jultal som hölls i Köping.

Läs mer

Pensionsuppgörelsen

S-kvinnor välkomnar att den blocköverskridande pensionsgruppen kommit överens om att modernisera det svenska pensionssystemet. Vi har länge krävt att pensionssystemet måste ses över i sin helhet, framför allt för att nå jämställda pensioner.

Kvinnors pension är bara 67 procent av mäns pension. Många kvinnor får idag bara garantipension och det är inte ovanligt att de lever under EU:s fattigdomsdefinition.

Läs mer

En våldtäkt är en våldtäkt – kalla det för dess rätta namn

S-kvinnor är en av de organisationer som skrivit remissvar till sexualbrottsutredningen. Vi välkomnar många av förslagen, om inte minst samtycke och oaktsamhet. Vi och många med oss motsätter oss däremot utredningens förslag om att ändra rubriceringar av bland annat våldtäkt. Nu väntar vi med spänning på regeringens förslag till en ny sexualbrottslagstiftning.
Läs mer

Regeringen hörsammar S-kvinnors krav – sexköp utomlands ska bli straffbart

Pressmeddelande 7 december 2017: S-kvinnor välkomnar regeringens förslag till lagändringar av sexköpslagen. Regeringen går nu vidare med förslaget att göra det straffbart att köpa sexuella tjänster även utomlands.

Läs mer

#metoo

Vi med! Äntligen har tystnaden brutits kring sexuella trakasserier, sexism och kränkande behandlingar. Kvinnor över hela världen delar med sig av sina berättelser och omfattningen av detta samhällsproblem har blivit uppenbart för alla.

Det finns överallt och är en del av flickors och kvinnors vardag. Många utsätts, men alla lever med vetskapen och riskerna och förhåller sig ständigt till dem. S-kvinnor jobbar mot sexuella trakasserier varje dag. Vi finns i hela landet och tillsammans tar vi den feministiska kampen för ett jämställt samhälle.

Läs mer
facebook Twitter Email