Vår politik – Regionalpolitik

För att skapa jämlika livsvillkor för människor oavsett bostadsort behövs en aktiv regionalpolitik och att resurser omfördelas mellan regioner utifrån behov. En solidarisk skatteutjämning ska garantera att den kommunala servicen fungerar lika bra i hela landet.

Tillgång till boende, arbete, utbildning, välfärd, service och fritidsaktiviteter ska finnas tillgängligt i hela landet. Människor ska själva kunna välja var de vill leva och verka och inte begränsas av brister inom dessa områden.

Jämställdhetsaspekterna är centrala inom regionalpolitiken och ett viktigt övergripande mål är att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan kvinnor och män. Genom att ta till vara på varje regions unika förutsättningar spelar regionalpolitiken även en avgörande roll för samhällsekonomin i stort.

För att förverkliga drömmen om ett regionalt jämlikt och jämställt samhälle vill S-kvinnor satsa på hållbara samhällen och en levande landsbygd.

S-kvinnors regionalpolitiska program

 

facebook Twitter Email