Vår politik – Välfärd

Välfärdens pengar ska gå till verksamheten

S-kvinnor vill se en likvärdig välfärd av hög kvalitet. Behoven ska styra fördelning av gemensamma resurser. Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla offentliga medel till privat välfärd ska komma brukarna till del.

Vänd trenden – mot ökad ekonomisk jämställdhet

S-kvinnors mål är ett samhälle som är både jämställt och jämlikt. Löntagare, pensionärer, sjuka, föräldralediga och arbetslösa ska behandlas lika. Den generella välfärdspolitiken ska stärkas.

Bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet

Försämringarna i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring har särskilt drabbat kvinnor, som har lägre inkomst och är mer drabbade av ohälsa än män. S-kvinnor kräver väl fungerande och jämställda socialförsäkringar.

Prioritera den gemensamma välfärden

En generell och stark välfärd stärker kvinnors möjligheter, som anställda, brukare och anhöriga. Välfärden är en viktig fråga för kvinnor, eftersom kvinnor i högre grad än män arbetar i välfärden och behöver dess tjänster. Trenden under senare år, att privat konsumtion prioriteras framför offentlig, måste vändas. Jobben i gemensam sektor ska ha goda arbetsvillkor.

Värna en hållbar samhällsutveckling – sätt demokratin före marknaden

Sveriges välstånd bygger ytterst på resurser utanför marknaden – som naturresurser och ekosystem, social tillit och människors hälsa och kunskap. Därför måste demokratin sätta gränser för marknaden. Vi behöver en långsiktigt hållbar samhällsekonomi. Finansiell spekulation och kortsiktig exploatering av människor och miljö får inte undergräva samhällets långsiktiga välstånd.

facebook Twitter Email