Förbundsstyrelse

S-kvinnor leds av en förbundsstyrelse som väljs av kongressen. Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Mandattiden för de ordinarie ledamöterna är fyra år och för ersättarna två år. Kongress genomförs vartannat år. Sex ordinarie ledamöter väljs vid en kongress och fem vid nästkommande. Ersättarna väljs vid varje kongress.

 

ORDFÖRANDE

Carina Ohlsson
Distrikt: SKARABORG
Födelseår: 1957
E-post: [email protected]

Carina Ohlsson
 

VICE ORDFÖRANDE

Hillevi Larsson
Distrikt: SKÅNE
Födelseår: 1974
E-post: [email protected]

Hillevi Larsson
 

FÖRBUNDSSEKRETERARE

Susanne Andersson
Distrikt: NORRBOTTEN
Födelseår: 1962
E-post: [email protected]

Susanne Andersson
ORDINARIE LEDAMÖTER

 

Birgitta Ahlqvist
Distrikt: NORRBOTTEN
Födelseår: 1948
E-post: [email protected]

 Birgitta Ahlqvist
 

Anna Hedh
Distrikt: KALMAR LÄN
Födelseår: 1967
E-post: [email protected]

Anna Hedh
 

Eva-Lena Jansson
Distrikt: ÖREBRO LÄN
Födelseår: 1963
E-post: [email protected]

Eva-Lena Jansson
 

Liselott Vahermägi
Distrikt: STOCKHOLMS LÄN
Födelseår: 1971 
E-post: [email protected]

Liselott Vahermägi
 

Aylin Fazelian
Distrikt: GÖTEBORG
Födelseår: 1992
E-post: [email protected]

Aylin Fazelian
 

Lena Näslund
Distrikt: VÄSTERNORRLAND
Födelseår: 1947
E-post: [email protected]

Lena Näslund
 

Åsa Lindestam
Distrikt: GÄVLEBORG
Födelseår: 1956
E-post: [email protected]

 
ERSÄTTARE
 

Yvonne Karlén
Distrikt: DALARNA
Födelseår: 1954
E-post: [email protected] 

Yvonne Karlén
 

Sara Mellander
Distrikt: SKÅNE
Födelseår: 1983
E-post: [email protected]

Sara Mellander
 

Lena Josefsson
Distrikt: STOCKHOLM STAD
Födelseår: 1952
E-post: [email protected]

Lena Josefsson
 

Erika Storme Martinger
Distrikt: SÖDRA ÄLVSBORG
Födelseår: 1968
E-post: [email protected]

Erika Storme Martinger
 

Susanne Dufvenberg
Distrikt: VÄSTERBOTTEN
Födelseår: 1967
E-post:[email protected]

Susanne Dufvenberg
 

Nina Unesi
Distrikt: STOCKHOLMS LÄN
Födelseår: 1982
E-post:[email protected]

Nina Unesi
 

Maria Stansert
Distrikt: KRONOBERG
Födelseår: 1976
E-post: [email protected]

Maria Stansert
 

Ella Wallberg
Distrikt: JÄMTLAND
Födelseår: 1969
E-post: [email protected]

Ella Wallberg
 

Rose-Marie Edlund 
Distrikt: HALLAND
Födelseår: 1951
E-post: [email protected]

Rose-Marie Edlund

 

facebook Twitter Email