Kongress 2017

Den 18-20 augusti 2017 håller S-kvinnor kongress i Karlstad. Kongressen är vårt högsta beslutande organ, som hålls vartannat år, och samlar 100 ombud för att fatta beslut om den politiska inriktningen.

Årets kongress arrangeras av S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Värmland. Nedan kan du ta del av alla handlingar till kongressen och ett preliminärt program.

Motioner och utlåtanden 2017
Politiskt program 2017
Stadgar 2017
Arbetsbok 2017
Verksamhetsberättelser 2015 och 2016
Motionsuppföljning

Preliminärt program

Fredag 18 augusti

19.00-21.00 Mingel på Karlstad CCC

Lördag 19 augusti

08.30 Registreringen börjar
09.00-9.45 Dialogbord med förbundsstyrelse och programkommission
10.00 Inledning och välkomsttal
10.30 Kongressens öppnande:
– Val av presidium, justerare, rösträknare & redaktionsutskott
Förhandlingar:
– Verksamhetsberättelser/Ekonomiska berättelser 2015 & 2016
– Revisionsberättelser 2015 & 2016
– Motionsuppföljning: Bifallna motioner från förbundmötet 2015
– Beslut om ansvarsfrihet
– Förbundsstyrelsens skrivelser
– Beslut om stadgeändringar
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingarna återupptas
15.30 Val av förbundsstyrelse och revisorer
16.00 Fika
16.30 Förhandlingarna återupptas
18.00 Ajournering
19.00 Kongressfest med middag på Scandic Winn

Söndag 20 augusti

08.30 Mötesbyrån öppnar
09.00 Förhandlingarna återupptas
10.00 Fika
10.30 Val av valberedning
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingarna återupptas
14.30 Avslutning och avtackning
15.00 Kongressen avslutas

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

Delta som gäst eller åhörare

För deltagande gäster och åhörare tas en konferensavgift på 150 kronor/dag (lördag och söndag) ut. I avgiften ingår lunch och fika. Vill du delta på kongressfesten kostar den 500 kr. Som gäst/åhörare anmäler du dig här. Sista dag för anmälan är 1 augusti 2017.

Delta som utställare

Välkommen att delta som utställare på S-kvinnors kongress. Sista dag för anmälan är 1 augusti 2017. Läs mer om utställarpaketet här.

facebook Twitter Email