Kongress 2017

Den 18-20 augusti 2017 håller S-kvinnor kongress i Karlstad. Kongressen är vårt högsta beslutande organ, som hålls vartannat år, och samlar 100 ombud för att fatta beslut om den politiska inriktningen.

Årets kongress arrangeras av S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Värmland. Nedan kan du ta del av alla handlingar till kongressen.

Program
Motioner och utlåtanden 2017
Politiskt program 2017
Stadgar 2017
Arbetsbok 2017
Verksamhetsberättelser 2015 och 2016
Motionsuppföljning
Valberedningens förslag

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

facebook Twitter Email