Politisk plattform

I den politiska plattformen formuleras S-kvinnors viktigaste utgångspunkter för en feministisk reformpolitik för åren 2013-2017.

Plattformen spänner över ett stort antal politikområden, från ekonomisk politik till miljöpolitik, från arbetslivs- och familjelivsfrågor till internationellt samarbete. Den speglar därmed bredden i vår socialdemokratiska, feministiska politik.

Vår utgångspunkt är att samhället går att förändra! En jämställd värld är möjlig!

Beställ tryckta exemplar från [email protected]. Broschyren är gratis, du betalar bara porto.

 

facebook Twitter Email