Politiskt program

I S-kvinnors politiska program ”Den feministiska kampen” formuleras vår ideologi och vår politik.

Programmet spänner över ett stort antal politikområden:

  • Vår ideologiska grund
  • Det feministiska samhällsbygget
  • Ekonomi och hållbarhet
  • En jämställd arbetsmarknad
  • Jämställd hälsa
  • Exploatering av kvinnokroppen
  • Internationell solidaritet
  • Kvinnor och migration

Programmet antogs på S-kvinnors kongress i augusti 2017.

Ladda ner programmet.

facebook Twitter Email