Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Män som dömts för sexköp borde få fängelsestraff och utredas för våldtäkt

Det är skakande och brutala berättelser som framträder i GP:s granskning av sexhandeln. I dag misslyckas samhället med att skydda de som säljer sex men också med att lagföra och sätta männen i fängelse.

Publicerad i Göteborgs-Posten 27 mars 2020.

Att stoppa prostitutionen var en av de frågor vi S-kvinnor samlades kring redan när vi bildades för hundra år sedan. Den svenska sexköpslagen infördes 1999 – en stor seger för S-kvinnor som stod bakom och drev fram lagändringen. Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer sex. Det var den första sexköpslagen i världen som utformats på det sättet. Sedan dess har en rad länder följt Sveriges exempel, även EU förespråkar att kriminalisera den som köper sex enligt svensk modell.

Vi är stolta över sexköpslagen men inte nöjda. Vi fortsätter driva flera viktiga krav, bland annat brottsofferstatus för den som fastnat i prostitution.

Yttersta tecknet på ojämställdhet

Prostitution är det yttersta tecknet på ojämställdhet och många är offer för trafficking, fattigdom, missbruk och står helt utan skyddsnät. Många är utländska medborgare och kommer inte undan sina hallickar. Med dagens digitaliserade samhälle är vi också rädda att allt yngre lockas eller tvingas till handlingar på grund av grooming och tvång.

Polisen har svårt att prioritera dessa brott och straffen är låga. Förra året dömdes 16 personer i Göteborgs kommun för sexköp, och i hela Västra Götalandsregionen ledde 44 fall till domar.

Lagen testades redan år 2012 då åklagare yrkade på fängelse då 141 män åtalades i en stor traffickinghärva i Göteborg. Rumänska kvinnor levde enligt åtalet under slavliknande förhållanden, vilket männen borde ha förstått. 16 av de åtalade männen frikändes och resten fick dagsböter.

HD bör göra en ny prövning

År 2011 skärpte regeringen maxstraffet för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Tanken var att komma åt sexköpare som återfallit flera gånger i brott eller de som utnyttjat offer för trafficking. Detta har inte skett.

Högsta domstolens vägledande dom är från 2001, alltså 19 år sedan. S-kvinnor menar att det rimliga är att Högsta domstolen gör en ny prövning av påföljden för köp av sexuell tjänst. Lagen är inte så effektiv som vi önskat, för få fälls, för många kommer undan, straffen är för milda. Den behöver stärkas och följa sin samtid.

Vi fortsätter därför driva flera krav:

– Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus.

Att köpa någon annans kropp för sina egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp. Om personen som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som brottsoffer. Utan det blir lagen otillräcklig.

– Stöd för brottsoffer måste förbättras.

Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd, skydd och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta obefintligt. Det hänger givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har brottsofferstatus. Detta är personer som utsatts för ibland hundratals eller tusentals sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta helt glöms bort. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla.

Inga sexköpare frihetsberövas

– Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff.

Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på. Skärpta straff är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i brottet.

– Sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands.

Det här kravet står även regeringen i dag bakom. Men förslaget kunde inte tas i riksdagen – gamla alliansen tillsammans med SD sa nej. Undantag från så kallad dubbel straffbarhet, det vill säga att du ska kunna straffas i Sverige för ett brott begått i ett annat land även om brottet inte är olagligt där, kan göras om brottet bedöms vara tillräckligt allvarligt. Det gäller till exempel människohandel och sexualbrott mot barn. Sexköp däremot, anser de inte är tillräckligt allvarligt. Ytterligare ett skäl för att öka straffskalan och ge offren brottsofferstatus.

Utred sexköpare för våldtäkt

– Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp.

Sverige har fått en samtyckeslag som förtydligar att gränsen för våldtäkt går vid frivillighet. Vår utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. Det finns alltid en maktobalans, vi kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Den som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, men med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt.

Helt enkelt, det är dags att ta nästa steg. Vi har en stärkt sexualbrottslag på plats. Vad innebär den i praktiken? Hur påverkar den hur vi lagför sexköpsbrott? Tusentals kvinnor sitter inlåsta i lägenheter runt om i Sverige, övergreppen fortsätter dag ut och dag in. Tusentals besöker de här lägenheterna varje dag, utan att se det som ett särskilt allvarligt brott.

Vi har nått stora segrar, vi är stolta över den svenska sexköpslagen, men vi är inte nöjda. Så länge de här övergreppen fortgår så fortsätter vi ta den feministiska kampen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Janette Olsson, S-kvinnors förbundsstyrelse

facebook Twitter Email