Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Fler feminister i EU-parlamentet

I Europaparlamentet har den konservativa gruppen styrt i 15 år nu. I den gruppen ingår Moderaterna och Kristdemokraterna. S-kvinnor har många gånger påpekat att den borgerliga regeringen inte prioriterar jämställdheten. I Europaparlamentet blir det ännu tydligare.

Publicerad i Karlskogakuriren 23 maj 2014.

Läs mer

S har störst förtroende i jämställdhetsfrågor

Med alliansen har vi sakta men säkert sett jämställdheten backa. Vi behöver inte fler jämställdhetsutredningar, vi vet vilka brister som finns och vilka reformer som behöver göras, skriver Socialdemokraterna Carina Ohlsson och Talla Alkurdi.

Publicerat i Dagens Arena den 23 maj 2014.

Läs mer

Jämställdhetspolitik och höger går inte ihop

Feminism handlar om att belysa områden där män och kvinnor inte har samma villkor. Det betyder inte att man bara tycker synd om kvinnor. Det som skiljer oss åt är att vi S-kvinnor faktiskt vill ta ansvar både för de som är starka och svaga, se utmaningarna och göra något åt det.

Publicerad i Expressen den 23 maj 2014.

Läs mer

S-kvinnor om Försäkringskassans nya strategi mot våld i nära relationer

Tusentals sjukfall varje år beror på våld i nära relationer. Nu presenterar Försäkringskassan en ny strategi för att hjälpa misshandlade kvinnor. Det handlar bland annat om att Försäkringskassans handläggare tydligare ska ta upp frågan om våld i nära relationer i personliga möten, i de fall det är lämpligt.

I regeringsförklaringen kan man läsa att ”hotade kvinnor ska skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras”.

Läs mer

Mänskliga rättigheter måste gälla alla!

Rätt till fri abort, fortsatt kamp mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution och stärkt arbete mot diskriminering i arbetslivet är S-kvinnors prioriterade områden inför valet till EU-parlamentet. Konservativa har styrt parlamentet i 15 år och det börjar märkas, konstaterar Carina Ohlson, S-kvinnors ordförande, som är veckans valkrönikör.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 15 maj 2014.

Läs mer
facebook Twitter Email