Pengarna måste betalas tillbaka

Publicerad iAftonbladet 27 januari 2014 Kvinnoförbunden upprörs av Aftonbladets avslöjande om att Sverigedemokraterna fått bidrag för en kvinnoorganisation som då inte fanns. Carina Ohlsson, ordförande i S-kvinnor, skräder inte orden. ? Pengarna måste betalas tillbaka. Fusk är bedrägeri, säger hon. Aftonbladets avslöjande i dag handlar om att SD, efter inträdet i riksdagen 2010, tog fram…

Läs mer

Carina Ohlsson summerar 2013

Publicerad i feminististk perspektiv 20 december 2013 Feminister summerar 2013 och önskar inför 2014 Hur var 2013 ur ett feministiskt perspektiv och vad förväntar vi oss av 2014? Vi bad ett antal feminister summera året som gick och önska inför året som kommer. FRÅGOR: 1. Vad var feministiska höjdpunkter respektive lågvattenmärken under 2013? 2. Vad…

Läs mer

Vi tar striden för kvinnors rätt till abort

Publicerad i Aftonbladet 14 jan 2014: När S-kvinnor summerade 2013 var abortfrågan en av de frågor vi lyfte fram som ett av årets lågvattenmärken. Vi har med oro sett på utvecklingen i Europa, där flera europei ska länder har börjat ifrågasätta aborträtten oc h går mot striktare lagar, eller är på väg att helt förbjuda abort….

Läs mer

Färre vårdplatser, ökad anhörigomsorg

Under 2000-talet har närmre 30 000 vårdplatser, var fjärde plats, försvunnit på landets äldreboenden. Parallellet med det har vi sett en drastisk ökning av anhörigomsorgen. Siffror från SCB visar att närmre 100 000 personer i Sverige har fått gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att kunna säkra vården för sina äldre anhöriga….

Läs mer

Kraftigt ökade inkomstskillnaderna mellan könen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ligger idag på 14 procent, en marginell minskning sedan 2006. Samtidigt visar ny statistik från Riksdagens utredningstjänst att skillnaderna i inkomst har ökat kraftigt.  År 2006 tjänade kvinnor i genomsnitt 44 600 kronor mindre än män. Efter att det femte jobbskatteavdraget har genomförts kommer kvinnor i snitt att tjäna 63 900 kronor/år mindre än…

Läs mer
facebook Twitter Email