Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Säkerställ tryggheten för flickor på SiS-hem

Flickor som är placerade på SiS-boenden utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden visar IVOs förstärkta tillsyn av SiS särskilda ungdomshem för flickor. S-kvinnor ser allvarligt på rapporterna och anser att övergreppen och våldet på SiS-boenden måste upphöra.

Pressmeddelande 2023-01-12.

Läs mer

Sverige får inte böja sig för auktoritära regimer

Den 8 januari inleds den årliga Folk och Försvar-konferensen, som samlar representanter från politiken, civilsamhället och näringslivet. Årets tema fokuserar inte oväntat på Nato.

Publicerad i Nerikes Allehanda 5 januari 2023.*

Läs mer

Individualiserad föräldraförsäkring skulle öka jämställdheten

Kvinnor i Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU, vilket ger lön och frihet. Men en individualiserad föräldraförsäkring skulle ytterligare kunna öka jämställdheten.

Publicerad i Dagens Nyheter 30 december 2022.

Läs mer

Viktigt att införa krav på skyddade boenden

S-kvinnor har reagerat mot att den nya regeringen orsakar ett stålbad för Sveriges kommuner och regioner, bland annat när det gäller kvinnofridsområdet. Med stora hål i finansieringen av välfärden försämras kommunernas arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ser en stor risk för att arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor prioriteras ner med högerregeringen och kommer att följa utvecklingen noga.

Replik publicerad i Motala Vadstena Tidning 27 december 2022.

Läs mer

Så borde vi uppdatera föräldraförsäkringen

Pappors uttag av dagar ökar inte längre. För att utvecklingen mot mer jämställdhet ska kunna fortsätta framåt måste föräldraförsäkringen bli helt individualiserad.

Publicerad i ETC 27 december 2022.

Läs mer
facebook Twitter Email