Kvinnor ska inte behöva jobba gratis

Publicerad i SvD 8 mars 2014. På Internationella kvinnodagen finns det anledning att påminna om Kvinnokonventionen. Om det självklara löftet att kvinnor inte ska diskrimineras på arbetsmarknaden. Det har gått 34 år sedan Sverige undertecknade konventionen. Och med den löneökningstakt vi nu har så tar det minst 67 år innan vi har jämställda löner. Enligt…

Läs mer

Jämställdheten måste prioriteras

Publicerad i Bohusläningen 7 mars 2014. Det kommer att ta över 100 år innan män och kvinnor får samma lön för samma arbete, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Att bryta mönstret kräver tydliga åtgärder. Men Sverige har tappat mark i jämställdhetsarbetet under åren med alliansregeringen. Under veckan samlas fackförbund och kvinnoorganisationer runt om i Sverige för att…

Läs mer

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Publicerad på SVT Debatt 7 mars 2014. Imorgon är det internationella kvinnodagen ? kvinnokampens dag. Den senaste tiden har jämställdhet och feminismens framgångar diskuterats flitigt. Men de senaste åren har även inneburit många bakslag för kvinnors och flickors rättigheter, i Sverige, i Europa och internationellt. Flera fall av fruktansvärt brutalt sexuellt våld mot kvinnor och flickor…

Läs mer

Ge pojkar och flickor samma chans i skolan

Publicerad i Dagens Arena 7 mars 2014. Det finns i dag betydande skillnader i hur flickor och pojkar presterar i skolan och hur de upplever sin situation. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, och får därför sämre betyg. Senaste PISA-undersökningen visar också att pojkar halkar efter när det gäller läsförmåga. Flickor har alltså på det…

Läs mer

Bryt kopplingen manlighet – våld

Publicerad i VLT 5 mars 2014: Våld i nära relationer är i dag ett omfattande samhällsproblem som berör alla. Mest omfattande är det våld som män utövar mot en kvinnlig partner. I Sverige uppger varje år 2-3 procent av befolkningen att de har blivit misshandlade och så har det sett ut under en längre tid….

Läs mer
facebook Twitter Email