Svenska sexköpslagen får stöd i EU

S-kvinnor gläds åt dagens beslut i Europaparlamentet, som idag tagit tydligt ställning för en svensk modell av sexköpslagen, dvs. förbud mot köp av sexuella tjänster. Resolutionen som idag röstades igenom fastslår att sexhandel är hinder för jämställdhet. Man konstaterar också att laglig prostitution bara ökar problemet med sexuellt utnyttjande och människohandel och lyfter fram Tyskland och Nederländerna som…

Läs mer

6 punkter som stärker arbetet mot sexköp

Publicerad i ETC 22 februari 2014: Sverige var först i världen med en lagstiftning som gör det förbjudet att köpa men inte att erbjuda sexuella tjänster. Vårt sexköpsförbud flyttar ansvaret till sexköparen och erkänner att personer som köps i prostitution befinner sig i en utsatt position och har rätt till samhällets stöd och skydd. Sverige…

Läs mer

Manifestation för jämställda löner 8 mars!

På Internationella kvinnodagen bjuder 15:53-rörelsen in till en manifestation för lön hela dagen på Sergels torg i Stockholm. Kom och lyssna på tal av företrädare för rörelsen och Stefan Löfven, partiordförande i Socialdemokraterna. Dessutom bjuds det på kaffe, lönekakor och musik av Apolonia och Sambomba. Idag är löneskillnaden mellan könen 13,9 procent. Räknat på en…

Läs mer

Det handlar om synen på kvinnor och makt

Publicerad på Nyheter24.se 13 februari 2014: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot och styrelseledamot hos S-kvinnor, skriver om varför kvotering behövs för att nå jämställdhet mellan män och kvinnor. Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns fyra delmål…

Läs mer

Justitieutskottet vill att våldtäktslagstiftningen ses över

Utreds anmälningar om våldtäkt på ett bra sätt? S-kvinnor har tidigare välkomnat det förslag till utskottsinitiativ som Socialdemokraterna lagt , om en översyn av våldtäktsbrott. Vi delar partiets uppfattning att en parlamentarisk kommitté bör tillsättas, Vi måste utreda varför så få våldtäktsanmälningar leder till fällande domar. Hela rättsprocessen, från anmälan till dom, måste granskas. Brottsoffrets ställning måste stärkas….

Läs mer
facebook Twitter Email