S-kvinnor gratulerar Sveriges första kvinnliga ärkebiskop

S-kvinnor skickar sina varmaste gratulationer till Antje Jackelén, som idag valts till Sveriges första kvinnliga ärkebiskop.

Som biskop i Lund har hon länge varit aktiv i samhällsdebatten och bland annat debatterat för samkönade äktenskap.

Läs mer

Carina Ohlsson kommenterar partiledardebatten

I P1-morgon analyserar S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson SVT:s partiledardebatt tillsammans med M-kvinnors ordförande Saila Quicklund.

– Det var en hetsig debatt med mycket energi, säger Carina Ohlsson, som också önskade att jämställdhetsfrågorna hade kommit fram tydligare. Lyssna på inslaget här

Läs mer

När får vi fler pappamånader, Maria Arnholm?

Alliansen skriver i budgetpropositionen att pappamånaderna är den reform som haft störst påverkan för jämnare uttag av föräldramånaderna. Statistiken visar att ojämställdheten fortfarande består, trots att alliansen har det motsatta som politiskt mål. Eftersom pappamånaderna hjälper bör de blir fler, skriver Carina Ohlsson, ordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Publicerad på SVT Debatt den 30 september 2013.

Läs mer

Avskaffa RUT–avdraget

S-kvinnor välkomnar att Socialdemokraterna vill avskaffa läx-rut och istället satsa 116 miljoner kronor på läxhjälp för alla. Att barns behov – inte föräldrarnas plånbok – ska avgöra möjligheten till läxhjälp är en självklarhet.

Pressmeddelande 2013-09-27 S-kvinnor har länge verkat för att RUT-avdraget bör avskaffas helt. Avdraget för hushållsnära tjänster ökar ojämlikheten i samhället genom att bli en extra förmån för välställda. – Satsningar på generell välfärd är det självklara alternativet till RUT. Välfärdssatsningar gynnar alla och bra skola, vård och omsorg avlastar familjer. Våra skattepengar ska användas till…

Läs mer

S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson kräver, i en intervju i SVT:s Rapport den 20 september, en lagändring så att ett sanktionssystem för sexistisk reklam införs.

– Man möts av mycket könsdiskriminerande och sexistisk reklam, som visar på att vi inte har ett jämställt samhälle, säger Carina Ohlsson. Sverige är bäst i Europa på att anmäla sexistisk reklam, men anmälningarna är verkningslösa. – Eftersom det hela tiden dyker upp ny sexistisk reklam så klarar marknaden inte av uppdraget att själva sanera….

Läs mer
facebook Twitter Email