Kongress 2019

Den 16–18 augusti 2019 håller S-kvinnor kongress på Arena Hotell i Hyllie, Malmö. Värd för kongressen är S-kvinnor i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Preliminärt program:

FREDAG 16 AUGUSTI
19.00–21.00 Mingel, Arena Hotell

LÖRDAG 17 AUGUSTI
8.30 Registreringen börjar
9.00 Dialogbord med förbundsstyrelse
9.30 Kongressens öppnande, inledning och välkomsttal
– Val av presidium, justerare, rösträknare & redaktionsutskott
Förhandlingar:
– Verksamhetsberättelser/Ekonomiska berättelser 2017 & 2018
– Revisionsberättelser 2017 & 2018
– Motionsuppföljning: Bifallna motioner från kongressen 2017
– Beslut om ansvarsfrihet
– Förbundsstyrelsens skrivelser
– Motionsbehandling
11.00 Samtal om kvinnors pensioner
11.30 Förhandlingarna återupptas
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingarna återupptas. Presentation av och samtal kring rapporten ”30 timmars arbetsvecka – realism eller utopi?
15.30 Val av förbundsstyrelse och revisorer
16.00 Fika
16.30 Förhandlingarna återupptas
18.00 Ajournering
19.00 Kongressfest

SÖNDAG 18 AUGUSTI
8.30 Mötesbyrån öppnar
9.00 Förhandlingarna återupptas
10.00 Fika
10.30 Val av valberedning
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingarna återupptas
14.30 Avslutning och avtackning
15.00 Kongressen avslutas

Kongresshandlingar
Program
Motioner och utlåtanden
Arbetsordning
Dagordning
Motionsuppföljning kongress 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Valberedningens förslag

Aktuell fråga
Aktuell fråga från ombud till förbundsstyrelsen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda på [email protected] senast 2 augusti 2019.

Gäst/observatör/åhörare
Gäst/observatör/åhörare som vill delta under hela kongressen anmäler sig här. Priset är 1 000 kronor/person. I avgiften ingår kongressfest samt mat hela helgen. Resor och boende ingår ej.

Gäst/observatör/åhörare som vill delta som dagsgäst anmäler sig på plats. Kostnaden är 100 kronor/dag. I avgiften ingår endast fika.

Medverka som utställare
För att medverka som utställare vid kongressen läs här.

facebook Twitter Email