Kongress 2019

Den 16–18 augusti 2019 håller S-kvinnor kongress på Arena Hotell i Hyllie, Malmö. Värd för kongressen är S-kvinnor i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Viktiga datum inför kongressen:

Nomineringstid

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 1 maj 2019.

Motionstid

Motioner ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 1 maj 2019.

Motionerna ska vara behandlade och antagna av distriktskongressen.

Ombudsval

Ombudsvalen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 1 maj 2019.

Det är distriktets valberedning som tar fram förslag till kongressombud. Ombud och ersättare väljs av distriktskongressen.

Aktuell fråga

Aktuell fråga från ombud till förbundsstyrelsen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 2 augusti 2019.

Nomineringar, motioner, ombudsval och aktuell fråga skickas till: [email protected]

Kongresshandlingar

Handlingar till ombuden kommer att finnas tillgängliga från v. 26–27.

Avgift ombud

Kostnad per ombud är 3 000 kronor. Avgiften inkluderar resa, boende (del i dubbelrum) samt mat och kongressfest. En anmälningslänk kommer att skickas till valda ombud efter 1 maj.

Avgift gäster/observatörer/åhörare

Kostnad för gäster/observatörer/åhörare är 1 000 kronor/person. Kongressfest samt mat hela helgen ingår. Resor och boende ingår ej. Anmälan öppnar 1 juni.

Medverka som utställare

För att medverka som utställare vid kongressen läs här.

facebook Twitter Email