Kongress 2019

S-kvinnors nästa kongress hålls 16–18 augusti 2019 i Hyllie, Malmö. Värd för kongressen är S-kvinnor i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Viktiga datum inför kongressen:

Nomineringstid

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 1 maj 2019.

Motionstid

Motioner ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 1 maj 2019.

Ombudsval

Ombudsvalen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 1 maj 2019.

Det är distriktets valberedning som tar fram förslag till kongressombud. Ombud och ersättare väljs av distriktskongressen.

Aktuell fråga

Aktuell fråga från ombud till förbundsstyrelsen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 2 augusti 2019.

Nomineringar, motioner, ombudsval och aktuell fråga skickas till: [email protected]

Kongresshandlingar

Handlingar till ombuden finns tillgängliga v. 26 – v. 27.

Avgift per ombud

Kostnad per ombud är 3000 kronor. Avgiften inkluderar resa, boende (del i dubbelrum) samt mat och kongressfest.

Avgift för gäster/observatörer/åhörare

Kostnad för gäster/observatörer/åhörare är 1000 kronor/person. Kongressfest samt mat hela helgen ingår. Resor och boende ingår ej.

facebook Twitter Email