Bli medlem i S-kvinnor!

S-kvinnor har en lång historia av politisk påverkan för ett jämställt Sverige – och en jämställd värld. Mycket återstår dock innan vi är där så du och ditt engagemang behövs!

I S-kvinnor får du verktyg till praktiskt politiskt arbete och möjlighet till utbildning på lokal, regional och nationell nivå. S-kvinnors medlemstidning, Morgonbris, kommer fyra gånger/år och medlemsbrev från förbundet mejlas ut cirka 4 gånger/år.

Medlemmar i S-kvinnor är även medlemmar i det Socialdemokratiska partiet. Den totala medlemsavgiften är ca 200-300 kr/år. Medlemsavgiften består av förbundsavgift (100 kr), arbetarekommunavgift (60 kr) samt avgift till distrikt och klubb som bestäms lokalt.

För betalning via autogiro, anmäl dig via din Internetbank. Om du inte har Internetbank kan du ladda ner en autogiroblankett och skicka den till Socialdemokraterna, Autogiro, 105 60 Stockholm.

Genom att skicka iväg din anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Varmt välkommen!

facebook Twitter Email