Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det här är S-kvinnor

 • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.
 • S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.
 • S-kvinnor arbetar i internationella projekt för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
 • Som S-kvinna är du också medlem i det socialdemokratiska partiet. Detta ger dig makt och inflytande att påverka politiska beslut och partiets politik.
Varför behövs ett kvinnoförbund?

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men möjligheterna skiljer sig fortfarande åt mellan kvinnor och män.

 • Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas.
 • Kvinnor har lägre löner, otryggare anställning och sämre villkor.
 • Kvinnor utför fortfarande dubbla arbeten – på arbetsmarknaden och i hemmet. Barn och hem anses fortfarande vara främst kvinnors ansvar.
 • På beslutsfattande nivåer i samhället är fortfarande inte kvinnor jämställt representerade.
 • Mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort samhällsproblem.
 • Skolan och förskolan behöver ökad genusmedvetenhet, för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.
 • Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande stora utmaningar – vi behöver stärka varandra!

S-kvinnor organiserar ca 7000 kvinnor i hela Sverige. Tillsammans kämpar vi för ökad jämställdhet i samhället och inom vårt eget parti.

facebook Twitter Email