Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vår organisation

Klubbar

Det finns cirka 250 S-kvinnoklubbar i landet. De arbetar med politiska frågor i kommuner och landsting, driver lokalt opinionsarbete och deltar i internationella solidaritetssatsningar. Klubbarna utbildar medlemmarna i organisatoriska och politiska frågor. Klubbarna skriver motioner till bland annat distriktskongresser och till S-kvinnors förbundskongress.

Kvinnoklubbarna är våra grundorganisationer och är anslutna till den lokala arbetarekommunen. Alla S-kvinnor är därför medlemmar i Socialdemokraterna. Alla medlemmar får medlemstidningen Morgonbris fyra gånger per år.

Distrikt

Det finns 26 distrikt i landet. Alla kvinnoklubbar som finns inom ett distrikt bildar tillsammans ett kvinnodistrikt. Vid årliga distriktskongresser kan medlemmar från klubbarna väljas till distriktets styrelse. Distrikten stöder klubbarnas lokala arbete genom studier och opinionsbildande arbete. Distriktskongressen beslutar också om politisk inriktning och utser ombud till förbundets kongress.

Förbund

S-kvinnors verksamhet bedrivs genom medlemsmöten, öppna möten, aktioner, uttalanden, opinionsbildning, motioner, föreläsningar, seminarier, kurser, konferenser och studiecirklar på alla nivåer i förbundet.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Kongressen samlar 100 ombud från de 26 distrikten och de beslutar om den politiska inriktningen. Kongressen väljer också förbundsordförande, förbundssekreterare och ledamöter till förbundets styrelse.

Förbundsstyrelsen driver de av kongressen beslutade politiska frågorna, genom opinionsbildning och påverkan på parti, riksdag och regering.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och anslag från det socialdemokratiska partiet.

facebook Twitter Email