Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vår historia

År 1892 bildades den första socialdemokratiska kvinnoklubben i Stockholm. 1920 slöt sig 120 kvinnoklubbar samman till Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Redan från början arbetade S-kvinnor för bättre villkor för kvinnor och barn genom att kräva barnomsorg, möjlighet till utbildning, drägliga arbetsförhållanden, rättvisa löner samt kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort.

Under 1950-talet tog kvinnoförbundet mycket starkt avstånd från ett svenskt atomvapen. Detta ställningstagande gjorde att den dåvarande regeringen sa nej till atomvapen.

Sedan 1950-talet har S-kvinnor ett starkt engagemang i frågor som berör världens kvinnor. Genom åren har åtskilliga samarbetsprojekt genomförts i Afrika, Asien och Latinamerika.

S-kvinnor har under åren drivit frågor om jämställdhet, föräldraförsäkring, avgiftsfri barnomsorg för alla barn, kortare arbetstid, rättvisa pensioner m.m.

År 1994 lyckades S-kvinnor driva igenom ”Varannan damernas” på samtliga socialdemokratiska valsedlar och att alla grupper som tillsätts av socialdemokrater ska bestå av hälften kvinnor och hälften män.

År 1997 lyckades S-kvinnor på socialdemokraternas partikongress driva igenom beslut om kriminalisering av sexköpare. Sexköp kriminaliserades 1999.

År 2001 drev S-kvinnor igenom ett kongressbeslut om heltid som en rättighet i lag – med möjlighet till deltid.

Annat som kommit till stånd på grund av S-kvinnor är maxtaxan inom barnomsorgen och att det socialdemokratiska partiet sedan partikongressen 2001 är uttalat feministiskt.

 

facebook Twitter Email