1998

SSKF:s tjugofemte kongressen (kallat förbundsmöte) 29–31 maj, på Runö Folkhögskola.

Frågor som behandlades:

  • Barn och unga
  • Internationellt
  • Miljö
  • Arbete
  • Kvinnors hälsa

Vid kongressen antogs rapporten:

  • Kvarteret Framtiden – vår strategi
facebook Twitter Email