1968

SSKF:s tolfte kongress 5-8 maj 1968

Följande frågor behandlades:

  • utbildnings- och jämlikhetsfrågor
  • familjepolitik
  • abortfrågan
  • internationellt arbete

I kongressen ingick även två utfrågningar. Respondenterna var:

  • Hans Palmstierna. Temat var miljöfrågor.
  • Partiordförande Tage Erlander.

Följande program antogs:
På lika villkor – Service en förutsättning för valfrihet och jämlikhet.
På lika villkor – I arbetslivet
På lika villkor – En konkret kulturpolitik

 

facebook Twitter Email