2005

SSKF:s tjugonionde kongressen (kallat förbundsmöte) 21–22 maj, i Eskilstuna.

Frågor som behandlades:

  • Internationellt/EU
  • Arbetsmarknad
  • Bostadsmarknad
  • Demokrati och utbildning
  • Barn och familj

Vid kongressen antogs:

  • Politiska riktlinjer
facebook Twitter Email