Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1944

SSKF:s sjätte kongress 14-16 maj 1944, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

  • undervisningsväsendets demokratisering och rationalisering
  • socialförsäkringen
  • bostaden ur familjesynpunkt
  • familjefrämjande reformer
  • landsbygdens problem
  • mödralön
  • ungdomsbrottslighet
  • nordiskt och internationellt
  • husmoderssemestern

Kongressen antog en appell till Sveriges kvinnor. Appellens titel var ”Vad vi vill”.
Här följer ett utdrag.

”Socialdemokratiska kvinnor önskar:

Ifråga om bostad och bohag

En god bostad med ändamålsenlig utrustning åt varje familj till rimlig kostnad, nyproduktion av bostäder inriktas i första hand på större lägenhetstyper för familjer, lämpliga bostäder för ensamstående, såsom åldringar, ensamma mödrar, arbetande och studerande ungdom, lägre bostadskostnader genom kontroll av materialpriserna, standardisering av material, rationalisering av arbetsmetoderna och en social bostadspolitik, subvention till bostäder för barnfamiljer och för ändamålsenliga bohag, främjande av bostads- och hemarbetsforskningen, planering av bostadsområden med hänsyn till de boendes krav på bekvämlighet och trivsel, genom kollektiva anordningar, särskilda kommunala bostadsorgan.

I fråga om arbetsmarknaden

Lika rätt för kvinna och man till arbete under fri tävlan i både enskild verksamhet och allmän tjänst, samma möjligheter för kvinna och man till utbildning och omskolning för yrkesarbete, arbetslöshetsunderstöd, beredskapsarbete och deltidstjänst, lika lön för lika prestation, effektivisering av yrkesskydd och yrkeshygien, sociala stödåtgärder såsom dag- och semesterhem, lunchrum med mera vid större företag.”

 

facebook Twitter Email