2001

SSKF:s tjugosjunde kongressen (kallat förbundsmöte) 19–20 maj, i Malmö.

Frågor som behandlades:

  • Internationellt, utbildning och integration
  • Arbetsmarknad
  • Barn och unga, sociala frågor
  • Miljö och konsument
  • Hälsa, vård och omsorg

Vid kongressen antogs programmet:

  • Kvarteret Framtiden – Våra döttrars framtid
facebook Twitter Email