2017

Den 18-20 augusti 2017 höll S-kvinnor kongress i Karlstad. Kongressen samlade 100 ombud och fattade beslut om den politiska inriktningen.

Kongressen 2017 arrangerades av S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Värmland. Nedan finns alla handlingar för nedladdning.

Ta del av videoinspelningarna från kongressen.

Ta del av protokoll från kongressen.

Program
Motioner och utlåtanden 2017
Politiskt program 2017
Stadgar 2017
Arbetsbok 2017
Verksamhetsberättelser 2015 och 2016
Motionsuppföljning
Valberedningens förslag

 

facebook Twitter Email