1987

SSKF:s artonde kongress 15–19 augusti 1987, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

 • Internationellt
 • Freds- och säkerhetspolitik
 • Invandrar- och flyktingpolitik
 • Miljö
 • Arbetsmarknad
 • Familjepolitik
 • Utbildning
 • Socialpolitik
 • Hälso- och sjukvårdspolitik
 • Jämställdhet
 • Kultur och mediapolitik

Följande program antog:

 • Miljö till låns – miljöpolitiskt program
 • Riv hindren! – fritidspolitiskt program
facebook Twitter Email