1990

Ordförande Margareta Winberg 1990-1995

SSKF:s nittonde kongress 18-22 augusti 1990

Följande rapporter behandlades på kongressen:

  • ATPs regelsystem missgynnar kvinnorna – rapport
  • Får det lov att vara? – rapport från drogpolitisk arbetsgrupp
  • Många tusen – år tvåtusen – rapport från arbetsgrupp nya verksamhetsformer

Debattboken ”Tankar av och om kvinnor inför 1990-talet” presenterades.

 

facebook Twitter Email