2015

SSKF:s Förbundsmöte 2015

Förbundsmötet 2015 hölls i Söderhamn 22-23 augusti. Nedan kan du ta del av protokollet samt alla handlingar från mötet.

Protokoll

Motioner och utlåtanden

Förslag till reviderade stadgar

Motionsuppföljning förbundsmötet 2013

Verksamhetsberättelse 2013 & 2014

Arbetsbok

Program

facebook Twitter Email