Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Morgonbris

Läs i vårt Arkiv

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning. Här hittar du nyheter, aktuella debatter, politik, samhällsfrågor och kultur ur ett jämställdhetspolitiskt perspektiv. Tidningen distribueras till medlemmar, beslutsfattare, politiker, organisationer och andra intressenter och kommer ut fyra gånger/år i en upplaga om 10 000 exemplar.

Prenumerera eller köp lösnummer

En årsprenumeration kostar 160 kronor och lösnummer 40 kr/st. För kvinnoklubbar är förbeställda exemplar gratis, endast portokostnad tillkommer.

För prenumeration kontakta: [email protected]

Lösnummer kan också beställas här.

Redaktion

Redaktör: Amanda Schulin
Telefon: 073 723 29 62
E-post: [email protected]

Ansvarig utgivare: Susanne Andersson
Layout och produktion: Kerstin Stickler
Tryck: Exakta Printing

Utgivningsplan 2021
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum
Nr 1 13 januari 26 februari
Nr 2 10 mars 23 april
Nr 3-4 29 september 29 oktober
Historia

Morgonbris startades redan 1904 av Kvinnornas samarbetsorgan. Tidningens första redaktörer var Anna Sterky och Maria Sandel. Den övertogs av de socialdemokratiska kvinnorna 1907. Sedan 1920, när det socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades, har den varit i förbundets ägo. Allt sedan starten har Morgonbris haft en av huvudrollerna i det socialdemokratiska kvinnoförbundet – som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna.

Genom historien har Morgonbris drivit många frågor som fått den att höras i samhällsdebatten: Kampen för kvinnlig rösträtt, mot den framväxande nazismen och fascismen i 1920- och 30-talets Europa, mot svenska atomvapen på 50-talet, könsrollsdebatten och familjepolitiska reformer på 70-talet, föräldraförsäkringen och rätten till heltid på 90-talet och 2000-talet.

facebook Twitter Email