2019

Den 16-18 augusti 2019 höll S-kvinnor kongress i Malmö. Kongressen samlade 100 ombud som fattade beslut om den politiska inriktningen samt valde ny förbundsstyrelse.

Kongressen 2019 arrangerades av S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Skåne.

Nedan kan du ta del av alla handlingar från kongressen.

Motioner och utlåtanden
Arbetsordning
Dagordning
Förbundsstyrelsens skrivelse
Aktuell fråga 1 – Ombud för barn
Aktuell fråga 2 – Förskola som underlättar livspusslet
Aktuell fråga 3 – AI som utmanar patriarkatet
Motionsuppföljning kongress 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Rapport – 30 timmars arbetsvecka
Valberedningens förslag

 

facebook Twitter Email