Kongresser 1907-2019

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ, som fattar beslut om den politiska inriktningen och väljer förbundets ledning. Läs mer om vad som hände på den första socialdemokratiska kvinnokonferensen, som hölls i Folkets Hus i Stockholm 1907, och vad som har diskuterats på respektive kongress/förbundsmöte fram till våra dagar.

facebook Twitter Email