2013

Ordförande: Carina Ohlsson 2013-

SSKF:s Förbundsmöte 2013

Förbundsmötet 2013 hölls i riksdagen i Stockholm den 24-25 augusti. Nedan hittar du alla handlingar från förbundsmötet.

Protokoll

Politisk plattform 2013-2015 (Antagen version)

Motionshäfte Del 1

Motionshäfte Del 2

Motion 2.11 och motion 2.12

Motionsuppföljning från förbundsmötet 2011

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Program

Arbetsbok

 

facebook Twitter Email