1984

SSKF:s sjuttonde kongress 1984

Kongressen antog följande program:

  • Befria kärleken! – Sexualpolitiskt program.
  • Barnen är framtiden – Förskolepolitiskt program.
  • Upp kvinnor! – Ett program om kvinnors rätt till arbete.
  • Du gamla, du fria… ? Äldreomsorgsprogram.

 

facebook Twitter Email