Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1960

SSKF:s tionde kongress 28 maj – 1 juni 1960, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

 • Det svenska statsskicket
 • Hjälp till underutvecklade länder
 • Atomvapenfrågan
 • Familjepolitiken
 • Skattefrågan
 • Ungdomsvårdsfrågor
 • Kvinnoarbetsfrågor
 • Socialförsäkringarna
 • Sjukvårdsfrågor
 • De handikappades problem
 • Nykterhetsvården
 • Konsumentfrågor
 • Utbildnings- och kulturfrågor

Kongressen behandlade också tre rapporter:

 • Vi konsumenter tycker
 • Solidaritet med de vårdbehövande
 • Vi vanliga familjer

Nedan redovisas några av de viktigaste punkterna i ”Vi vanliga familjer”:

Vi vill ha en modern föräldraskola

Dess förnämsta mål: att ge ungdomen impulser till egen aktivitet, att finna ut vad som för dem själva är väsentligt i hemlivet, ge dem grundläggande kunskaper om barnavård, en god ordning och hygien, en budget som går ihop, kontakt med ting som skapats av goda konstnärliga krafter?

Vi vill ha ett batteri av åtgärder för kvinnorna på arbetsmarknaden

Anordningar för att främja deltidsarbete för dem som önskar detta, repetitionskurser för dem som vill ta upp arbete efter en tids frånvaro, omskolningskurser för dem som byter yrke, nyutbildning för dem som kommer sent till yrkeslivet, hemhjälpsförmedling för dem som efterfrågar hemhjälp?

Vi vill ha en rad sociala åtgärder och servicegrenar utbyggda och effektiviserade

Vården av mödrar och spädbarn, hälsovården för förskolebarnen. Förskolor tillgängliga för alla barn 4-7 år. Mer daghem, familjedaghem, eftermiddagshem. Familjerådgivning. Ökad ungdomsverksamhet. Samhälls- och bostadsplanering med större hänsyn till barn och ungdom. Lekplatser för olika åldrar, hobbyrum, verkstäder, klubblokaler, med skränfria lekrum, snälla fastighetsvärdinnor, som låter ungdomen ha roligt men håller ordning?

Vi vill ha ökad ekonomisk utjämning till förmån för barnfamiljerna

Mer ekonomisk demokrati, sprida insikten om att inkomstens höjd inte är det viktiga utan hur många som ska leva på inkomsten. Planera för 60-talets stigande familjevåg. En aktiv familjepolitik som skall göra 60-talet till en period då vi – allihopa – intresserar oss mer för barnen.

facebook Twitter Email